1. INTRODUCERE

Acest site – www.selindecor.ro – este operat S.C. SELIN DECOR S.R.L., persoană juridică română, având sediul social Loc. Popesti-Leordeni, Str. Pavel Ceamur, Nr. 9, Jud. Ilfov, înregistrată la Registrul comerțului sub nr. J23/4049/2017, având cod unic de înregistrare RO 38035251, Web: www.selindecor.ro  Email: „infoselindecor@gmail.com”, Telefon: +40771153343

Vă solicităm să citiți cu atenție Termenii și Condițiile înainte de a utiliza acest site web și de a efectua orice comandă prin intermediul acestuia.

Selin Decor poate modifica în orice moment Termenii și Condiţiile. Orice modificări aduse Termenilor și Condiţiilor vor intra în vigoare numai pentru comenzile înregistrate după publicarea modificărilor respective pe acest site. Din acest motiv, vă solicităm să verificați Termenii şi Condiţiile înainte de efectuarea oricărei comenzi online, indiferent de timpul scurs de la ultima vizită sau comandă.

Selin Decor are dreptul, în orice moment, să modifice, să suspende sau să înceteze comercializarea online a Produselor, parţial sau în totalitate, temporar sau permanent, cu sau fără anunț / notificare prealabil/ă/. Selin Decor nu va fi responsabilă pentru nicio modificare, suspendare sau întrerupere a disponibilităţii serviciului de Comenzi Online, fără ca prin această prevedere să se aducă atingere drepturilor pe care legea le recunoaște expres consumatorilor. De asemenea, Comenzile online valabil confirmate de către Selin Decor, anterior operării oricărei modificări, suspendare sau încetare dispuse, vor fi în mod corespunzător executate de Selin Decor în conformitate cu Termenii și Condițiile afișate pe site la data confirmării respectivelor Comenzi online.

Termenii şi Condiţiile aplicabile vânzărilor online a produselor se completează cu Condiţiile generale de vânzare şi livrare aplicabile la nivelul Selin Decor şi publicate pe site-ul www.selindecor.ro  numai în măsura în care Termenii şi Condiţiile aplicabile vânzărilor online a produselor nu conţin prevederi exprese cu privire la o anumită situaţie.

Următoarele documente fac parte din prezenţii Termeni şi Condiţii aplicabile vânzărilor online a produselor:

 • LIVRAREA PRODUSELOR
 • MODALITĂŢI DE PLATĂ
 • CUM COMAND ONLINE
 • RIDICĂ DIN MAGAZIN
 • CONFIDENŢIALITATEA ŞI PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 • POLITICA REFERITOARE LA COOKIES
 • RETURUL PRODUSELOR

Prin efectuarea contractului/ plata integrală sau parțială a comenzii, clientul acceptă termeni și condițiile magazinului Selin Decor, valabil atât pentru comenzile online cât și cele fizice.

*Toate preturile afisate includ TVA.

2. DEFINIŢII ŞI SCOP

Prezentul document conţine termenii si condițiile de utilizare ale acestui site web și condițiile de vânzare online a bunurilor, produselor comercializate de Selin decor (denumite în continuare „Termenii și Condițiile”).

Termenii și Condițiile se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri sau produse comercializate de către Selin Decor, prin intermediul acestui site. În cuprinsul Termenilor și Condițiilor, următorii termeni vor avea înţelesurile de mai jos, exceptând situaţiile în care li se atribuie expres un alt înțeles sau, funcție de contextul în care sunt utilizați, li se pot atribui o altă semnificație, astfel:

I. Client – orice persoană fizică SAU juridica care, efectuând o Comandă prin utilizarea Site-ului, acționează în alte scopuri decât cele specifice activității sale comerciale sau profesionale, având, în sensul legii, calitatea de consumator;

II. Comanda – operaţiunea prin care Clientul îşi exprimă angajamentul de achiziţionare a unuia sau mai multe bunuri sau produse comercializate prin intermediul site-ului de către Selin Decor

III. Contul – secțiunea din site accesibilă Clientului prin utilizarea, cu rol de identificare, a unei adrese de e-mail și a unei parole, care permite Clientului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Client si istoricul Clientului în Site (Comenzi, facturi fiscale, garanții Produse, etc.);

IV. Contractul – reprezintă înţelegerea consensuală la distanţă intervenită între Vânzător şi Client cu privire la vânzarea, respectiv achiziţionarea, unuia sau mai multor produse de pe site, prin lansarea unei Comenzi de către Client şi acceptarea ei de către Vânzător, cu respectarea prevederilor legale şi a Termenilor şi Condițiilor.

V. Conținutul – cuprinde:
(I) toate informațiile de pe site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
(II) conținutul oricărui e-mail trimis Clienților de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
(III) orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Clientului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
(IV) informații legate de Produsele și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;
(V) informații legate de Produsele și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
(VI) date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

VI. Întrebare – formulă de adresare pe Site de către Clienți cu scopul de a obține informații despre produse;

VII. Vânzătorul – Selin Decor;

VIII. Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poșta electronică sau altă formă de comunicare la distanţă (e-mail, SMS) asupra Produselor și/sau a promoțiilor desfășurate de Vânzător într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta;

IX. Produsele – orice bunuri (produse) care sunt puse la dispoziţia Clientului de către Selin Decor în vederea achiziţionării, contra cost, prin utilizarea Site-ului;

X. Răspuns – informație scrisă care este transmisă Clientului care a adresat o Întrebare pe Site, în pagina unui anumit Produs;

XI. Site – domeniul www.selindecor.ro

XII. Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Produselor așa cum sunt precizate în descrierea acestora;

XIII. Tranzacție – operaţiunea de plată, respectiv încasare, a unei sume de bani ca urmare a vânzării, respectiv achiziţionării, unui Produs prin intermediul Site-ului.

3. CARACTERISTICI ALE VÂNZĂRII ONLINE

Pentru produsele comandate care nu se afla pe stoc se va achita un avans de 50% din valoarea totala a comenzii (TVA INCLUS).

De asemenea, pentru produsele comandate care nu se afla pe raza Bucuresti-Ilfov este necesara plata integrala a comenzii.

Prin utilizarea Site-ului şi, după caz, înregistrarea unei Comenzi pe Site, Clientul acceptă şi este de acord cu forma de comunicare la distanţă prin care Vânzătorul își derulează operațiunile.

Toate elementele folosite pentru descrierea Produselor (cum ar fi, dar nu limitat la, imagini statice ori dinamice, text descriptiv, prezentări grafice ori video) nu reprezintă o obligaţie contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare şi informare. Din acest motiv, vă solicităm ca înainte de efectuarea unei Comenzi, să verificaţi cu atenţie caracteristicile Produsului astfel cum apar prezentate pe Site.

Selin Decor depune toate diligenţele pentru asigurarea corectitudinii şi completitudinii datelor şi informaţiilor publicate pe Site, inclusiv cu privire la descrierea Produselor, precum și preţurile indicate. Cu toate acestea, persoanele care utilizează acest Site sunt informate cu privire la posibilitatea apariţiei unor erori. În măsura în care se constată că eroarea a afectat sau, după caz, influențat o Comandă sau Contractul încheiat, Selin Decor va informa Clientul în cel mai scurt timp posibil în vederea reconfirmării Comenzii/a valabilităţii Contractului sau, eventual, anularea acesteia/acestuia.

Produsele ce fac obiectul vânzării în cadrul unei promoţii sau campanii de orice tip se vor supune şi termenilor şi condiţiilor aplicabile respectivei campanii sau promoţii şi care va fi anunţată în mod corespunzător în prealabil. Clienţii sunt rugaţi să citească termenii şi condiţiile aplicabile unei anumite campanii sau promoţii înainte de efectuarea unei Comenzi cu privire la Produse care fac parte din respectiva campanie sau promoţie.

Pentru motive justificate (cum ar fi, dar nelimitat la, lipsa din stoc a unor Produse), Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica tipul ori cantitatea Produselor din Comandă. Într-o astfel de situaţie Clientul va fi de îndată înştiinţat cu privire la modificarea intervenită şi va avea dreptul de a accepta noile caracteristici ale Produselor care fac obiectul Comenzii ori de a le refuza, caz în care Comanda se consideră anulată, iar părţile vor fi puse în situaţia anterioară emiterii Comenzii (inclusiv returnarea oricăror sume încasate, după caz), fără ca Vânzătorul să fie ţinut răspunzător pentru orice prejudicii suferite de Client.

Utilizatorii acestui Site sunt informaţi cu privire la faptul că achiziţionarea online a Produselor presupune o experienţă diferită de cea din magazinele Selin Decor. Din acest motiv, este important să aveţi în vedere că oricare dintre, dar fără a se limita la, culorile, dimensiunile şi forma Produselor ar putea fi diferite decât în realitate. În ceea ce priveşte dimensiunile Produselor, solicităm utilizatorilor Site-ului să verifice specificaţiile/descrierile ataşate fiecărui Produs.

Utilizatorii acestui Site sunt de asemenea informaţi asupra faptului că unele Produse comercializate prin intermediul Site-ului, precum şi unele promoţii/campanii desfăşurate nu sunt în mod necesar disponibile în magazinul Selin Decor. Selin Decor are dreptul de a modifica oferta de Produse, preţurile şi promoţiile/campaniile de pe Site sau din magazinul sau.

Accesarea acestui Site se realizează pe riscul propriu al utilizatorului, Selin Decor nefiind în niciun fel răspunzătoare pentru orice prejudicii directe sau indirecte determinate de accesarea Site-ului sau ca urmare a efectuării/finalizării unei Comenzi sau oricărei utilizări a datelor şi informațiilor de pe acest Site.

4. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

Accesul pe Site în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui potenţial Client care acţionează cu un scop legitim şi care are intenţia de a achiziţiona de la Vânzător unul sau mai multe Produse, cu respectarea Termenilor şi Condiţiilor.

Selin Decor îşi rezervă dreptul de a refuza accesul unor Clienţi la o parte sau la toate funcțiile aferente comercializării online, cât și de a restricționa procesarea și/sau livrarea unei Comenzi în cazul în care există suspiciuni de fraudă din partea Clientului sau dacă acesta are un comportament care poate prejudicia interesele Selin Decor.

Întrucât unele produse de pe site pot fi afişate din eroare sau cu un preţ ce poate fi considerat în mod evident derizoriu, Selin Decor are dreptul să anuleze eventuale comenzi lansate cu privire la acele produse, obligându-se să restituie clientului, după caz, orice sume plătite până la acel moment, cu consecința restituirii întregii sume plătite de cumpărător în considerarea comenzilor anulate.

Pentru motive justificate, Selin Decor își rezervă dreptul de a restricționa accesul clientului în vederea efectuării unei comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității clientului pe site ori a reputaţiei sale, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Selin Decor.

Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin utilizarea adreselor menționate la secțiunea “Contactează-ne” din Site.

Selin Decor poate publica pe Site informații despre Produse și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care Selin Decor are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil. Orice trimiteri în baza unor link-uri către site-urile web sau materialele publicate de terți, după caz, postate pe Site sunt oferite exclusiv în scop informativ, iar Selin Decor nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru conținutul acestor site-uri și materiale sau pentru produsele comercializate prin intermediul acestor site-uri.

Pot efectua comenzi pe site numai persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării comenzii. Selin Decor comercializează produsele online în sistem en-detail (comerț cu amănuntul).

5. COMENZILE. FORMAREA CONTRACTULUI

În vederea achiziţiei unui Produs, Clientul are următoarele posibilități:

(i) plasarea unei Comenzi fără crearea în prealabil a unui Cont;
(ii) de plasarea unei Comenzii numai după crearea Contului, fiind solicitată completarea următoarelor câmpuri obligatorii:

– Prenume
– Nume
– Strada
– Număr
– Cod poștal
– Oraș
– Telefon fix şi/sau mobil
– Adresa de email
– Adresa de livrare precum şi, în cazul în care este diferită, adresa de facturare.

În urma creării Contului, Clientul va primi pe adresa de email indicată un link de confirmare a Contului care va trebui accesat de către Client pentru finalizarea procedurii.

Clientul selectează Produsul şi apasă butonul „Adaugă în coş”. După această etapă, Clientul va introduce datele sale personale, aceste informaţii fiind necesare pentru procesarea corectă şi eficientă a comenzii.

Introducerea datelor personale se face utilizând o conexiune criptată Informaţiile personale nu sunt transferate către alte terţe părţi, nici de către Selin Decor şi nici de către procesatorul de plăţi online. Clientul trebuie să se asigure că a completat toate câmpurile în mod corect şi că a indicat datele de facturare şi livrare, precum şi adresa de email. Adresa de e-mail are importanţă deosebită deoarece informaţiile legate de comandă şi Produsele comandate vor fi transmise via e-mail. O adresă de e-mail incorectă încetineşte întregul proces de comandă a Produsului. Mai mult de atât, Selin Decor şi procesatorul de plăţi online nu vor putea să vă contacteze şi să vă informeze asupra stării comenzii dumneavoastră. În cazul în care adresa de livrare nu este aceeaşi ca adresa de facturare, indicaţi acest lucru in comanda. Alegeţi metoda dorită de plată şi confirmaţi datele. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Produs este disponibil pentru achiziție în măsura în care exista stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Produs în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea acelei Comenzi, implicit nici rezervarea automată a Produsului.

Înainte de finalizarea Comenzii, Clientul va fi notificat cu privire la faptul că Produsul comandat face parte din categoria „produselor voluminoase” . Costurile de livrare aferente Produselor voluminoase pot fi diferite faţă de cele aplicabile în cazul Produselor nevoluminoase. Totodată, Clienţii trebuie să se asigure înainte de finalizarea Comenzii că la adresa indicată pentru livrare există căi de acces corespunzătoare. Pentru informaţii detaliate referitoare la livrarea, transferul proprietăţii şi al riscurilor asupra Produselor comandate de catre Clienţi, vă rugăm sa accesaţi secţiunea „LIVRARE” disponibilă pe Site.

Prin finalizarea Comenzii Clientul confirmă că toate datele furnizate de acesta sunt corecte, complete și adevărate la data efectuării Comenzii. Prin plasarea unei Comenzi Clientul recunoaşte în mod explicit că această Comandă implică o obligaţie de a plăti.

Prin finalizarea Comenzii, Clientul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil Vânzătorului, respectiv sistem automatizat de apel fără intervenție umană, fax, e-mail, în orice situație în care este necesară contactarea Clientului.

Produsele cumpărate prin intermediul Site-ului nu pot fi revândute sau distribuite în scopuri comerciale. Din acest motiv, Selin Decor își rezervă dreptul să limiteze achiziționarea Produselor la un număr maxim de Produse de persoană, numărul fiind liber ales de către Selin Decor.

Vânzătorul poate cesiona drepturile ori obligaţiile sale pentru executarea Comenzii, cu informarea Clientului, nefiind necesar acordul acestuia.

Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Client pentru toate obligațiile contractuale.

Vânzătorul poate anula Comanda lansată de către Client, cu notificarea concomitentă sau ulterioară a Clientului, fără a îi putea fi atrasă răspunderea pentru o astfel de acţiune, în următoarele cazuri:

 1. neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului, a Tranzacției, în cazul plății online;

invalidarea Tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Selin Decor, în cazul plății online;
iii. datele furnizate de către Client pe Site sunt incomplete și/sau incorecte;
iv. lipsa efectivă a unei Comenzii sau a plăţii din partea Clientului (de exemplu, Clientul abandonează efectuarea Comenzii sau a plăţii până la etapa finalizării Comenzii, respectiv a plăţii, inclusiv în cazul în care plata nu este finalizată la nivelul procesatorului de plăţi sau atunci când contul Vânzătorului nu este creditat în termen de 2 zile lucrătoare atunci când Clientul optează pentru plata Produselor prin transfer bancar conform celor menţionate în secţiunea “METODE DE PLATĂ”);
v. Vânzătorul poate considera în mod rezonabil că prin accesarea Site-ului şi lansarea Comenzii se urmăreşte un scop ilicit sau prejudiciabil;
vi. solicitarea expresă a Clientului de a renunţa la Comandă, exprimată în scris;
viii. imposibilitatea tehnică de procesare a Comenzii la nivelul Site-ului, din motive independente de Vânzător;
ix. oricare dintre termenii şi condiţiile din prezentul document nu au fost respectate întocmai de către Client.

Înregistrarea Comenzii constituie o ofertă de achiziţionare a Produselor de la Vânzător, supusă confirmării sale ulterioare.

După efectuarea Comenzii, Clientul va primi un mesaj de notificare prin e-mail cu privire la înregistrarea Comenzii la Vânzător. De asemenea, notificarea privind înregistrarea Comenzii va cuprinde numărul alocat Comenzii în sistemul Vânzătorului, detaliile Produselor comandate, preţul total al Comenzii, inclusiv costurile de livrare.
Notificarea primită de către Client după efectuarea Comenzii cu privire la preluarea respectivei Comenzi are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii de către Vânzător.

După verificarea stocului de Produse, Vânzătorul confirmă prin email disponibilitatea Produselor comandate şi, respectiv, acceptarea Comenzii în termen de maximum 24 ore (fără a include zilele libere legale) de la momentul plasării Comenzii.
Clientul trebuie sa isi asume deplina responsabilitate cu  privire la efectuarea unei comenzi externe, atunci cand produsul dorit nu se afla pe stoc in depozitul Selin Decor si trebuie comandat din fabrica. Aceste produse NU au drept de retur.

Dacă Clientul a ales să ridice personal Produsele comandate, din magazinul Selin Decor, în emailul de acceptare a Comenzii va fi specificată şi data începând cu care Clientul se va putea prezenta în vederea ridicării Produselor aferente Comenzii, precum şi programul magazinului. În cazul în care alege să ridice Produsele din magazinul Selin Decor, Clientul va achita contravaloarea acestora exclusiv prin una dintre metodele de plată disponibile în magazin.

Contractul se consideră încheiat între Vânzător si Client, în momentul primirii de către Client de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice a unui email conţinând notificarea de expediere a Comenzii.

Din Contract fac parte atât prevederile prezenţilor Termeni şi Condiţii cât şi orice înţelegeri ulterioare intervenite între Client şi Vânzător cu privire la o Comandă, indiferent dacă acestea sunt sau nu cuprinse într-un înscris electronic sau material.

6. LIVRAREA

Clientul va putea completa în formularul de Comandă o singură adresă de livrare, pentru fiecare comandă efectuată. Livrarea Produselor va fi contracost sau gratuită, în funcție de condițiile aplicabile comenzii ori de campania desfăşurată de Selin Decor la data comenzii.

Astfel Selin Decor ofera clientilor sai urmatoarele metode de livrare:

1. Ridicarea personala din showroom-ul Selin Decor.

2. Metoda de livrare Selin Decor este GRATUITA in raza a 30 km,pentru comenzi de minim 5.000 lei.

Distanta de livrare ce depaseste 30 km, este CONTRACOST, taxandu-se cu 2 lei/km pe sens), incepand cu km 0.
De asemenea comenzile sub 5.000 lei, chiar daca sunt in raza a 30 km, se taxeaza cu 200 lei.

3. Livrare prin FanCurier (doar pentru categoria de produse nevoluminoase)

Prin semnarea contractului/plata facturii, clientul își oferă accordul de a acceptă orice fel de întârzieri (întârzieri cauzate de vama, conditii meteo, dezastre naturale, șoferii companiei de curierat au un traseu programat, acces dificil la propietate, adresa de livrare incorectă, restricții de circulație), atât pentru produsele care provin din depozitul vânzătorului cât și pentru comenzile externe.

Întârziere de preluare

În cazul intârzierii nejustificate la preluare de către cumpărător, vânzătorul poate, dupa 30 de zile de la data la care comanda a ajuns in depozitul vanzatorului, sa anuleze restituirea avansului,acesta retinandu-se cu titlu de dauna pausala.

Proprietatea şi riscurile asupra produselor vor fi transferate la livrare, însă condiționat de efectuarea plății de către client.

Pentru informaţii detaliate referitoare la livrarea, transferul proprietăţii şi al riscurilor asupra Produselor comandate de catre clienţi, vă rugăm sa accesaţi secţiunea „LIVRARE” disponibilă pe Site.

Dacă în termen de 10 zile de la data confirmării de primire a scrisorii sau a apelului telefonic, Cumpărătorul nu a achitat restul valorii comenzii,  se calculează penalități de 0,5% /zi din suma totala de plata.

Cumpărătorul va ridică mobilierul de la depozitul Vânzătorului doar după dovadă plății diferenței de valoare (în cazul plății cu numerar sau CARD bancar la casieria Vânzătorului) sau după intrarea sumei în contul Vânzătorului (în cazul achitării cu OP), astfel:

– La depozitul vânzătorului, dacă Cumpărătorul își ridică marfa prin mijloace proprii, caz în care Vânzătorul nu se face răspunzător de introducerea mărfii în mijlocul de transport al Cumpărătorului, sau

– La domiciliul /sediul Cumpărătorului, dacă mobilierul este livrat de Vânzător.

La cerere, Vanzatorul poate oferi 30 de zile ca termen de depozitare gratuit al comenzii.

Dacă dupa termenul de 30 de zile oferit de catre Vanzator,  de la data primirii instiintarii (acesta se va efectua telefonic/in scris cu 2 zile inainte de indeplinirea termenului) cu confirmare de primire la sediul Vanzatorului, Cumpărătorul solicita in continuare depozitarea comenzii, acesta va achita taxa de depozitare, reprezentand 0.5% /zi din valoarea toatala a Comenzii, incepand cu prima zi de intarziere.

In cazul in care, Cumparatorul refuza ridicarea/livrarea Comenzii dupa cele 30 de zile de depozitare gratuite oferite de catre Vanzator si NU anunta, in scris sau telefonic, Cumparatorul cu privire la nevoia de a extinde perioada de depozitare Comenzii efectuate, incepand cu ziua 1 de depasire a termenului, Cumparatorul pierde definitiv dreptul de a i se transmite proprietatea asupra Comenzii și dreptul asupra avansului plătit, iar produsele rămân în proprietatea Vânzătorului. Acest fapt se va realiza de drept, fără a se recurge la instanța de judecată.

7. FACTURARE ŞI PLATĂ

Prețurile Produselor afișate pe Site sunt exprimate în moneda naţională a României (Lei) și includ T.V.A. (19%) în cota aplicabilă conform legislației în vigoare.

Costurile de livrare sunt calculate în funcţie de greutatea pachetului, respectiv în funcţie de numărul de kilograme sau in functie de volum, respectiv M3. Clientul va fi informat asupra costului de livrare de la momentul efectuării Comenzii.

Produsele comandate pot fi plătite în numerar (in showroom-urile Selin Decor), în LEI, online – cu cardul prin platforma disponibilă pe Site, sau prin ordin de plată (transfer bancar). În cazul în care Clientul optează pentru ridicarea Produselor din magazinul Selin Decor, plata se va realiza exclusiv prin metodele de plată disponibile în magazin.

Prețul, modalitatea de plată şi termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Clientul, anterior finalizării Comenzii trebuie să selecteze una dintre cele trei metode de plată posibile. Vânzătorul va emite către Client o factură pentru Produsele livrate, iar Clientul este obligat să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform legislației în vigoare.

Vânzătorul va transmite Clientului factura aferentă Comenzii de Produse, precum şi pentru orice alte costuri aferente Comenzii, în format electronic sau în format material, prin includerea facturii în pachetul care cuprinde Produsele livrate, respectiv prin e-mail, la adresa menționată de Client.

Clienţii sunt informaţi că în cazul în care Produsele se plătesc în numerar (ramburs), în conformitate cu prevederile Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare, suma maximă pe care Selin Decor o poate încasa de la o persoană fizică este de 10.000 lei pe zi. În cazul persoanelor juridice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale etc., suma maximă care poate fi încasată este de 5.000 lei pe zi.

8. GARANŢII

Toate Produsele comercializate de Selin Decor beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. De asemenea, Produsele comercializate online de către Selin Decor beneficiază de garanțiile prevăzute imperativ de lege în favoarea consumatorului.

Selin Decor nu oferă nicio altă garanţie suplimentară faţă de garanţia oferită de producători pentru unele dintre Produsele comercializate.

În cazul Produselor cărora le este ataşată o garanţie, Clientul va primi la livrare un certificat de garanție cu toate informaţiile necesare referitoare la termenele și condițiile garanției.

Nu fac obiectul garantiei produsele aflate in cel puţin una din urmatoarele situatii:

Au fost depozitate sau asamblate incorect, folosite inadecvat sau in alte scopuri, alterate sau curatate prin metode proprii sau cu substante neadecvate. Garantia nu acopera uzura normala a produsului, taieturi, incendierea, deteriorarea, furtul, decolorarea produsului sau a unor parti componente in urma expunerii la soare sau o alta sursa puternica de caldura sau in urma contactului cu apa, vopsirea produsului de catre client, deteriorari ale produsului in urma unor calamitati, ruperea sau zgarierea produsului ca urmare a lovirii sale, curatarea cu substante neadecvate.

Lipsa la livrare a certificatului de garanție al Produsului trebuie semnalată în maxim 48 (patruzecișiopt) de ore de la semnarea documentului de livrare a Produselor, prin trimiterea unei sesizări la adresa de poştă electronică a Vânzătorului. Orice sesizare ulterioară nu va fi luată în considerare.

Selin Decor se obligă să transmită în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost sesizată de către Client, certificatul/certificatele de garanţie lipsă, fără încasarea unor costuri adiţionale de la Client.

Vânzătorul asigura garanția tehnică pentru produsele ce fac obiectul prezentului contract prin certificate de garanție. Garanția produselor este de 24 luni din momentul achiziționării. S.C. SELIN DECOR S.R.L. garantează calitatea produselor timp de doi ani, conform garanției, în condițiile normale de exploatare, obligându-se că în cadrul termenului de garanție, să remedieze eventualele defecte de calitate, cu excepția celor care se datorează culpei Beneficiarului.

În cazul apariției unor eventuale defecte pe perioada de garanție, Cumpărătorul va formulă reclamație în momentul sesizării acestora. Reclamația va fi însoțită de factură, aviz de expediție a mărfii, process verbal de predare-primire, certificate de garanție și codul de bare din interior ambalajului produsului la magazinul vânzătorului de unde a achiziționat mobilierul.

Remedierea defecțiunii sau înlocuirea produsului este de maxim 90 zile lucrătoare, fără costuri suplimentare pentru cumpărător.

Garanția este valabilă doar în cazul montării produselor de către subscrisă societate. În cazul în care montajul, transportul și manipularea produselor au fost efectuate de către cumpărător și produsele s-au deteriorat din culpa beneficiarului se pierde garanția acestora.

În cazul deteriorării parțiale a produselor din culpă imputabilă producătorului acesta va fi schimbat.

În cazul în care, după trecerea termenului de garanție are loc o deteriorare parțială a produsului (tapițerie, picioare, blat, uși etc.), această parte poate fi schimbată contra cost.

Acesta, în cazul în care se dorește returnarea sau repararea produsului conform indicațiilor de mai sus trebuie prezența la vânzător împreună cu factură și certificatul de garanție.

Produsele oferite respectă normele românești și internaționale de calitate conform certificatului de garanție anexat. Între mostrele expuse în magazin și/sau pe site și produsul efectiv pot apărea mici diferențe de nuanță, diferențe ce nu pot constiui motiv de retur / refuz din partea clientului.

Pentru a beneficia de garanție, Cumpărătorul trebuie să utilizeze și să întrețină corespunzător mobilierul cumpărat conform instrucțiunilor de întreținere și folosire.

Vânzătorul nu răspunde de problemele apărute datorită nerespectării instrucțiunilor de întreținere a mobilierului. Schița aferentă produsului se regăsește în ambalajul fiecărui produs, această fiind dovadă a dimensiunilor și modelului dorit. Totodată pe site-ul societății se găsesc toate informațiile privind dimensiunile acestora, schițele de montaj cât și înregistrări video cu etapele de montare și manipulare.

9. CONFIDENŢIALITATEA ŞI PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vânzătorul pune în practică măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării securităţii prelucrării datelor cu caracter personal ale Clienţilor săi.

Datele personale ale Clienţilor persoane fizice (nume, prenume, cod numeric personal, adresă de e-mail, număr de telefon, adresă de domiciliu, adresă de livrare) sunt colectate pentru următoarele scopuri pe care respectivii Clienţi le acceptă şi îşi exprimă acordul cu privire la ele: executarea Comenzii, informarea Clienților privind situația Contului lor, informarea Clienților privind evoluția și starea Comenzilor, evaluarea Produselor oferite, activității comerciale de promovare a Produselor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire şi monitorizare a vânzărilor și comportamentul Clienţilor, precum şi înregistrarea în unul sau mai multe registre ale abonaţilor.

Prin completarea datelor în vederea creării Contului și/sau lansării Comenzii, Clientul declară și acceptă ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a Selin Decor și își exprimă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate de către Selin Decor, afiliații și colaboratorii acestora pentru desfășurarea și/sau derularea, în condiţiile legii, de către cei menţionaţi anterior de activități cum ar fi, dar fără a se limita la, activități comerciale, de promovare a produselor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului. De asemenea, Clientul își exprimă acordul expres şi neechivoc ca aceste date personale să poată fi transferate afiliaților Selin Decor, precum și altor entități din România sau din alte state, cu respectarea cerinţelor prevăzute de legislaţia relevantă.

Societatea S.C. SELIN DECOR S.R.L., cu sediul în Loc. Popesti-Leordeni, Str. Pavel Ceamur, Nr. 9, Jud. Ilfov, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J23/4049/2017, avand cod fiscal: RO 38035252 (denumita in continuare “Societatea”), in calitate de Operator în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit in continuare “Regulamentul”),  vă informeaza cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale și drepturile dvs. privind această procesare în conformitate cu prevederile Regulamentului.

Colectarea si Procesarea datelor cu caracter personal

Datele personale colectate prin intermediul formularului de înregistrare a clienților și, în cursul viitoarelor tranzacții comerciale, vor fi procesate în scopul încheierii și executării contractului cu acesti clienti .

Datele personale care sunt colectate prin formularul de înregistrare a clienților și în timpul tuturor tranzacțiilor comerciale viitoare, vor fi procesate, în scopul relațiilor cu clienții și a analizei datelor. Aceasta include cercetarea de piață, sondaje de opinie clienți, analize clienți, segmentare clienți și realizarea profilului clientului, pentru a determina comportamentul de cumparare și activitatea clientului, cumpărarea repetată a anumitor bunuri și datele de cumpărare. De ­asemenea, vă vom contacta în aceste scopuri prin e-mail, SMS, telefon, fax sau poștă. In scopurile menționate mai sus, datele dvs. vor fi stocate în baza noastră de date și vor fi îmbogățite cu date pe care le colectăm din surse publice. In acest sens mentionam ca Societatea isi urmăreste interesele legitime in vederea îmbunătățirii serviciilor oferite și a relației cu clienții proprii, care reprezintă premisele pentru atingerea indicatorilor de performanta în afaceri. Datele colectate și stocate ajută Societatea să afle mai multe despre interesele și nevoile dvs. Toate datele dvs. personale colectate prin formularul de înregistrare a clienților și pe parcursul tuturor tranzacțiilor comerciale viitoare vor fi procesate de Societate și în scopul de a vă oferi informații despre campaniile de publicitate și de marketing prin poștă și vizite personale.. Este necesar să urmărim interesele noastre legitime pentru a vă informa despre ofertele și serviciile noastre și de a extinde relația cu clienții. În cazul în care ne-ați dat cosnimțământul prealabil, vom utiliza, de asemenea, datele dvs. personale pentru a vă furniza informațiile noastre prin e-mail, SMS, telefon sau fax.

Furnizarea de Date și Durata păstrării acestora       

Furnizarea următoarelor date este necesară pentru a putea încheia un contract cu dvs. și pentru a procesa înregistrarea clientului: numele clientului (denumirea companiei), ramura de activitate, forma juridică, adresa de facturare, numărul de telefon al companiei, cod fiscal, datele de identificare ale unei / unor persoane autorizate din cadrul companiei,dovada existenței companiei dvs. Restul datelor colectate în cadrul procesului de înregistrare a clienților sunt furnizate de dvs. în mod voluntar. Nu sunteti obligați să ne furnizați aceste date personale iar aceste date nu sunt o cerință legală sau contractuală sau o cerință necesară pentru a încheia un contract. Dacă nu ne furnizați aceste date personale, acest lucru nu va avea consecințe asupra dvs. Datele dvs. personale vor fi stocate pană la momentul încetării relației cu clientul, cu excepția cazului în care avem obligația legală de a stoca în continuare datele dvs. în scopul de a le prezenta autorităților publice, de exemplu autorităților fiscale. Stocarea și transferul datelor dvs. personale către autoritățile publice în scopul îndeplinirii unei obligații legale se bazează în mod legal pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera c) GDPR.

Drepturile persoanei vizate

 • Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate,
 • Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete,
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori,
 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor,
 • Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator,
 • Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea
 • Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere.
 • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a Regulamentului.

Societatea S.C. SELIN DECOR S.R.L..

10. DREPTUL DE RETUR (RETRAGERE)

Pentru magazinul online:

Clientul are dreptul de a renunţa unilateral Contractul în termen de 14 zile (exclusiv pentru produsele care se afla in stoc, (in depozitul vanzatorului), de la efectuarea comenzii fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere şi fără a suporta alte costuri decât cele stabilite de lege. Perioada de retragere expiră în termen de 14 zile de la:
(i) ziua în care Clientul sau persoana indicată de Client pentru primirea Comenzii, preia Comanda prin semnarea contractului/facturii, sau:
(ii) în cazul în care Clientul comandă printr-o singură Comandă produse multiple care vor fi livrate separat, ziua în care Clientul sau persoana indicată de către Client pentru primirea Comenzii intră în posesia fizică a ultimului Produs;
(iii) în cazul livrării unui Produs care constă din mai multe loturi sau piese, ziua în care Clientul sau persoana indicată de către Client pentru primirea Comenzii intră în posesia fizică a ultimului Produs sau a ultimei piese;
(iv) în cazul contractelor pentru livrarea periodică de Produse pe o perioadă de timp determinată, ziua în care Clientul persoana indicată de către Client pentru primirea Comenzii intră în posesia fizică a primului Produs.

Pot fi returnate produsele care:

– nu depasesc termenul de 14 zile de la data primirii,

– corespund specificatiilor tehnice mentionate in comanda,

– nu au facut obiectul unei comenzi personalizate,

– nu prezinta urme de lovire sau deteriorare,

– nu prezinta urme vizibile de uzura,

– produsele sunt obligatoriu returnate in ambalajul original (ambalajul in care au fost achizitionate), cu toate accesoriile si etichetele integrale,

– se returneaza la unitatea de ambalare (pachet, cutie etc),

– au la baza motive intemeiate (produs neconform comenzii, produs cu defect din fabrica etc).

Nerespectarea conditiilor de mai sus precum si punerea produsului prin orice mijloc intr-o stare necorespunzatoare repunerii in vanzare, duce la refuzul returului.

Produsele se returneaza in ambalajul original insotite de factura fiscala si/sau bonul fiscal de achizitie, precum si documentatia aferenta (fise tehnice, manual de utilizare, documentatie tehnica, certificat de garantie si/sau conformitate).

Consumatorul poate solicita un produs de o calitate si la un pret echivalent cu cele comandate si returnate.

Pentru comenzile personalizate, care nu se află pe stoc, în depozitul vânzătorului la momentul efectuării comenzii solicitându-se comandă externă  NU SE POATE EFECTUA RETURUL.

Pentru exercitarea dreptului de retragere, Clientul informează Selin Decor cu privire la decizia sa de retragere din Contract. În acest scop, Clientul poate alege una dintre următoarele variante:
(i) transmiterea prin poştă la sediul social al Vânzătorului sau comunicarea la adresa de e-mail din secţiunea „Contact” a unei declaraţii neechivoce în care îşi exprimă decizia de retragere din Contract;
(ii) completarea şi transmiterea prin poştă la sediul social al Vânzătorului sau comunicarea la adresa de e-mail din secţiunea „Contact” a formularului disponibil în secțiunea “RETURUL PRODUSELOR”,.
În orice situaţie în care Clientul comunică la adresa de e-mail declaraţia neechivocă de retragere din contract sau formularul menţionat anterior completat corespunzător, Vânzătorul va confirma primirea prin email la adresa comunicată de Client la momentul efectuării Comenzii.
Exercitarea dreptului de retragere pune capăt obligaţiilor părţilor contractuale, după caz:
(i) de a executa contractul la distanţă;
(ii) de a încheia un contract la distanţă, în cazul în care consumatorul a efectuat o Comandă.

Cu excepţia cazului în care Selin Decor s-a oferit să recupereze ea însăşi Produsele, Clientul returnează Produsele sau le înmânează Selin Decor sau unei persoane autorizate de aceasta (de obicei, po companie de curierat) să recepţioneze Produsele, fără întârziere nejustificată şi în decurs de cel mult 14 zile de la data la care Clientul a comunicat Selin Decor decizia sa de retragere din Contract. Termenul este respectat dacă Produsele sunt trimise înapoi de Client înainte de expirarea perioadei de 14 zile.

Returnarea Produselor se realizează printr-o companie de curierat aleasă de Client sau prin mijloacele de transport oferite de catre compania Selin Decor, insa costurile (costurile de returnare a Produselor vor fi calculate în aceeaşi manieră şi la acelaşi preţ cu cea/cel aplicabilă/aplicabil la livrare, în funcţie de categoria de Produse comandate (Produse voluminoase sau nevoluminoase) cu returnarea sunt suportate în mod direct de către Client. Selin Decor nu este obligată să ramburseze eventuale costuri suplimentare.

Clientul este responsabil în ceea ce priveşte diminuarea valorii Produselor rezultată din manipularea acestora, suplimentar faţă de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor şi funcţionării Produselor în scopul returnării. În situaţia în care Selin Decor va constata diminuarea valorii Produselor returnate, va efectua o expertiză tehnică ale cărei concluzii vor fi transmise Clientului în vederea informării, arătând totodată procentul de diminuare a valorii Produselor.

Selin Decor rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea Clientului, mai puţin costurile plătite iniţial de Client pentru livrarea Produselor atunci când Clientul a optat pentru returnarea prin compania de curierat propusă de Bellona, fără întârziere nejustificată şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informată de decizia de retragere din Contract a Clientului. Termenul mai sus menţionat va fi respectat numai dacă Produsele vor fi returnate de către Client înainte de expirarea perioadei de 14 zile. În măsura în care Produsele returnate nu sunt recepţionate în interiorul termenului de 14 zile, Selin Decor poate amâna rambursarea sumelor până la momentul recepţionării Produselor, respectiv până are posibilitatea verificării stării acestora.

Rambursarea sumelor se efectuează în termen de 14 zile de la exercitarea dreptului de retragere, folosind aceleaşi modalităţi de plată ca şi cele folosite de Client pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care Clientul este de acord cu o altă modalitate de plată şi cu condiţia de a nu cădea în sarcina Clientului plata de comisioane în urma rambursării.

În cazul în care sunt returnate numai o parte din Produsele comandate, iar Clientul a optat pentru returnarea Produselor prin compania de curierat indicată de Vânzător, costurile cu returnarea Produselor vor fi reţinute din valoarea sumei de restituit de către Selin Decor, fiind calculate procentual faţă de costul aferent fiecărui Produs returnat. În cazul în care Clientul a optat pentru returnarea parţială a Produselor altfel decât prin compania de curierat indicată de Selin Decor, costurile cu livrarea vor fi restituite Clientului de asemenea procentual faţă de costul fiecărui Produs returnat.

Selin Decor poate amâna rambursarea sumelor datorate Clientului până la data recepţionării Produselor care au făcut obiectul vânzării sau până la momentul primirii unei dovezi din partea Clientului conform căreia acesta a trimis produsele către Bellona, luându-se în considerare data cea mai apropiată.

Nicio prevedere din prezenta Secţiune nu aduce atingere drepturilor de care beneficiați, în temeiul legii, în calitate de consumatori.

În scopul ridicării Produselor în vederea returnării, Clientul este obligat să indice detalii suficiente privind condiţiile existente la locul de preluare a Produselor, precum şi dacă consideră necesară prezenţa unei echipe formată din mai mulţi angajaţi, în vederea preluării.

Clientul care îşi exercită dreptul de retragere este informat cu privire la faptul că poate returna Produsele dar cu ambalajul de carton original, în condiţii de ambalare potrivite pentru a putea fi transportate si eticheta produselor in format fizic (sau electronic:foto), pentru a se putea identifica codul de bare/LOT. Lipsa ambalării corespunzătoare poate determina deteriorarea Produsului care va fi în cele din urmă reţinută din valoarea de restituit Clientului. Cu toate acestea, Clientul trebuie să se asigure că returnează toate componentele Produsului/Produselor returnate. În cazul Produselor formate din mai multe componente, Clientul este obligat să returneze complet Produsul. Bellona nu acceptă returnarea Produselor incomplete. Pentru retur nu sunt acceptate produsele montate gresit sau utilizate neconform.

Returul Produselor, efectuat personal de către Client in urma plasării unei comenzi online cu metodă „Ridicare din magazin” este permis conform reglementărilor legale și politicii de retur, doar în magazinul de unde bunurile au fost ridicate.

În măsura în care prin intermediul unei singure Comenzi au fost achiziţionate mai multe Produse, Clientul are dreptul de a returna doar o parte dintre acestea. Suma de bani ce urmează a fi restituită de către Bellona, va fi calculată raportat la valoarea Produselor returnate.

Pentru magazinele fizice:

Clientul are dreptul de a denunţa unilateral Contractul în termen de 10 zile (exclusiv pentru produsele care se afla in stoc, (in depozitul vanzatorului), de la efectuarea comenzii fiind nevoit să justifice decizia de retragere şi obligatia de a suporta costurile de transport si demontaj.
Produsele trebuie returnate in starea de produs nou, fara deteriorari, pete, urme de uzura, zgarieturi, murdarie si insotite de toate acesoriile aferente, in ambalajul original, daca este posibil.

11. DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Proprietatea intelectuală asupra denumirilor comerciale, mărcilor înregistrate, mărcilor servicii, drepturilor de autor şi altor drepturi de proprietate aferente Produselor şi/sau materialelor publicate pe Site sunt şi vor rămâne proprietatea exclusivă a Bellona, iar Clientul nu va avea nicio pretenţie la acestea pe durata Contractului sau ulterior.

Clientul nu va acţiona în niciun fel prin care ar aduce atingere unor astfel de drepturi ale Bellona şi va avea toată grija necesară pentru a le proteja de orice încălcare sau daune. Clientul se obligă să nu folosească în activitatea sa nici un semn sau denumire similară sau identică mărcii Selin Decor sau mărcilor aferente Produselor.

12. RĂSPUNDERE

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Clientul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Produselor după livrare și în special pentru pierderea acestora. Cu toate acestea, în măsura în care limitarea răspunderii conform celor de mai sus nu este posibilă, întinderea răspunderii Vânzătorului pentru orice prejudiciu cauzat se va extinde doar până la concurenţa contravalorii Produselor care au format obiectul Comenzii în baza căreia a fost generată fapta cauzatoare de prejudicii.

Clientul este răspunzător pentru păstrarea în condiții de siguranță a detaliilor Contului (username-ul și parola), fiind singurul responsabil pentru utilizarea acestor detalii în mod fraudulos ca urmare a transmiterii lor către un terț de bună voie sau ca rezultat al culpei sale.

13. SESIZĂRI / RECLAMAŢII

Pentru sesizări sau reclamații legate de Produsul achiziționat, Clientul are la dispoziție formularul de contact din cadrul Site-ului. Sesizările vor fi analizate de Vânzător în decurs de 14 zile de la primirea lor, urmând ca de îndată după soluţionarea lor să îi fie comunicat Clientului un răspuns.

14. LEGISLAȚIA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIE

Prezenţii Termeni şi Condiţii, precum şi Contractul sunt guvernate de legea română. Eventualele litigii apărute între Selin Decor și Clienți se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente conform legii.