DREPTUL DE RETUR (RETRAGERE)

Pentru magazinul online:

Clientul are dreptul de a renunţa unilateral Contractul în termen de 14 zile (exclusiv pentru produsele care se afla in stoc, (in depozitul vanzatorului), de la efectuarea comenzii fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere şi fără a suporta alte costuri decât cele stabilite de lege. Perioada de retragere expiră în termen de 14 zile de la: 

(i) ziua în care Clientul sau persoana indicată de Client pentru primirea Comenzii, preia Comanda prin semnarea contractului/facturii, sau:

(ii) în cazul în care Clientul comandă printr-o singură Comandă produse multiple care vor fi livrate separat, ziua în care Clientul sau persoana indicată de către Client pentru primirea Comenzii intră în posesia fizică a ultimului Produs;

(iii) în cazul livrării unui Produs care constă din mai multe loturi sau piese, ziua în care Clientul sau persoana indicată de către Client pentru primirea Comenzii intră în posesia fizică a ultimului Produs sau a ultimei piese;

(iv) în cazul contractelor pentru livrarea periodică de Produse pe o perioadă de timp determinată, ziua în care Clientul persoana indicată de către Client pentru primirea Comenzii intră în posesia fizică a primului Produs.

Pot fi returnate produsele care:

– nu depasesc termenul de 14 zile de la data primirii,

– corespund specificatiilor tehnice mentionate in comanda,

– nu au facut obiectul unei comenzi personalizate,

– nu prezinta urme de lovire sau deteriorare,

– nu prezinta urme vizibile de uzura,

– produsele sunt obligatoriu returnate in ambalajul original (ambalajul in care au fost achizitionate), cu toate accesoriile si etichetele integrale,

– se returneaza la unitatea de ambalare (pachet, cutie etc),

– au la baza motive intemeiate (produs neconform comenzii, produs cu defect din fabrica etc).

Nerespectarea conditiilor de mai sus precum si punerea produsului prin orice mijloc intr-o stare necorespunzatoare repunerii in vanzare, duce la refuzul returului.

Produsele se returneaza in ambalajul original insotite de factura fiscala si/sau bonul fiscal de achizitie, precum si documentatia aferenta (fise tehnice, manual de utilizare, documentatie tehnica, certificat de garantie si/sau conformitate).

Consumatorul poate solicita un produs de o calitate si la un pret echivalent cu cele comandate si returnate.

Pentru comenzile personalizate, care nu se află pe stoc, în depozitul vânzătorului la momentul efectuării comenzii solicitându-se comandă externă  NU SE POATE EFECTUA RETURUL.

Pentru exercitarea dreptului de retragere, Clientul informează Selin Decor cu privire la decizia sa de retragere din Contract. În acest scop, Clientul poate alege una dintre următoarele variante: 

(i) transmiterea prin poştă la sediul social al Vânzătorului sau comunicarea la adresa de e-mail din secţiunea „Contact” a unei declaraţii neechivoce în care îşi exprimă decizia de retragere din Contract;

(ii) completarea şi transmiterea prin poştă la sediul social al Vânzătorului sau comunicarea la adresa de e-mail din secţiunea „Contact” a formularului disponibil în secțiunea “RETURUL PRODUSELOR”,.
În orice situaţie în care Clientul comunică la adresa de e-mail declaraţia neechivocă de retragere din contract sau formularul menţionat anterior completat corespunzător, Vânzătorul va confirma primirea prin email la adresa comunicată de Client la momentul efectuării Comenzii.

Exercitarea dreptului de retragere pune capăt obligaţiilor părţilor contractuale, după caz:

(i) de a executa contractul la distanţă; 

(ii) de a încheia un contract la distanţă, în cazul în care consumatorul a efectuat o Comandă.

Cu excepţia cazului în care Selin Decor s-a oferit să recupereze ea însăşi Produsele, Clientul returnează Produsele sau le înmânează Selin Decor sau unei persoane autorizate de aceasta (de obicei, po companie de curierat) să recepţioneze Produsele, fără întârziere nejustificată şi în decurs de cel mult 14 zile de la data la care Clientul a comunicat Selin Decor decizia sa de retragere din Contract. Termenul este respectat dacă Produsele sunt trimise înapoi de Client înainte de expirarea perioadei de 14 zile.

Returnarea Produselor se realizează printr-o companie de curierat aleasă de Client sau prin mijloacele de transport oferite de catre compania Selin Decor, insa costurile (costurile de returnare a Produselor vor fi calculate în aceeaşi manieră şi la acelaşi preţ cu cea/cel aplicabilă/aplicabil la livrare, în funcţie de categoria de Produse comandate (Produse voluminoase sau nevoluminoase) cu returnarea sunt suportate în mod direct de către Client. Selin Decor nu este obligată să ramburseze eventuale costuri suplimentare.

Clientul este responsabil în ceea ce priveşte diminuarea valorii Produselor rezultată din manipularea acestora, suplimentar faţă de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor şi funcţionării Produselor în scopul returnării. În situaţia în care Selin Decor va constata diminuarea valorii Produselor returnate, va efectua o expertiză tehnică ale cărei concluzii vor fi transmise Clientului în vederea informării, arătând totodată procentul de diminuare a valorii Produselor.

Selin Decor rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea Clientului, mai puţin costurile plătite iniţial de Client pentru livrarea Produselor atunci când Clientul a optat pentru returnarea prin compania de curierat propusă de Bellona, fără întârziere nejustificată şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informată de decizia de retragere din Contract a Clientului. Termenul mai sus menţionat va fi respectat numai dacă Produsele vor fi returnate de către Client înainte de expirarea perioadei de 14 zile. În măsura în care Produsele returnate nu sunt recepţionate în interiorul termenului de 14 zile, Selin Decor poate amâna rambursarea sumelor până la momentul recepţionării Produselor, respectiv până are posibilitatea verificării stării acestora.

Rambursarea sumelor se efectuează în termen de 14 zile de la exercitarea dreptului de retragere, folosind aceleaşi modalităţi de plată ca şi cele folosite de Client pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care Clientul este de acord cu o altă modalitate de plată şi cu condiţia de a nu cădea în sarcina Clientului plata de comisioane în urma rambursării. 

În cazul în care sunt returnate numai o parte din Produsele comandate, iar Clientul a optat pentru returnarea Produselor prin compania de curierat indicată de Vânzător, costurile cu returnarea Produselor vor fi reţinute din valoarea sumei de restituit de către Selin Decor, fiind calculate procentual faţă de costul aferent fiecărui Produs returnat. În cazul în care Clientul a optat pentru returnarea parţială a Produselor altfel decât prin compania de curierat indicată de Selin Decor, costurile cu livrarea vor fi restituite Clientului de asemenea procentual faţă de costul fiecărui Produs returnat. 

Selin Decor poate amâna rambursarea sumelor datorate Clientului până la data recepţionării Produselor care au făcut obiectul vânzării sau până la momentul primirii unei dovezi din partea Clientului conform căreia acesta a trimis produsele către Bellona, luându-se în considerare data cea mai apropiată.

Nicio prevedere din prezenta Secţiune nu aduce atingere drepturilor de care beneficiați, în temeiul legii, în calitate de consumatori.

În scopul ridicării Produselor în vederea returnării, Clientul este obligat să indice detalii suficiente privind condiţiile existente la locul de preluare a Produselor, precum şi dacă consideră necesară prezenţa unei echipe formată din mai mulţi angajaţi, în vederea preluării.

Clientul care îşi exercită dreptul de retragere este informat cu privire la faptul că poate returna Produsele dar cu ambalajul de carton original, în condiţii de ambalare potrivite pentru a putea fi transportate si eticheta produselor in format fizic (sau electronic:foto), pentru a se putea identifica codul de bare/LOT. Lipsa ambalării corespunzătoare poate determina deteriorarea Produsului care va fi în cele din urmă reţinută din valoarea de restituit Clientului. Cu toate acestea, Clientul trebuie să se asigure că returnează toate componentele Produsului/Produselor returnate. În cazul Produselor formate din mai multe componente, Clientul este obligat să returneze complet Produsul. Bellona nu acceptă returnarea Produselor incomplete. Pentru retur nu sunt acceptate produsele montate gresit sau utilizate neconform.

Returul Produselor, efectuat personal de către Client in urma plasării unei comenzi online cu metodă „Ridicare din magazin” este permis conform reglementărilor legale și politicii de retur, doar în magazinul de unde bunurile au fost ridicate. 

În măsura în care prin intermediul unei singure Comenzi au fost achiziţionate mai multe Produse, Clientul are dreptul de a returna doar o parte dintre acestea. Suma de bani ce urmează a fi restituită de către Bellona, va fi calculată raportat la valoarea Produselor returnate. 

Pentru magazinele fizice:

Clientul are dreptul de a denunţa unilateral Contractul în termen de 10 zile (exclusiv pentru produsele care se afla in stoc, (in depozitul vanzatorului), de la efectuarea comenzii fiind nevoit să justifice decizia de retragere şi obligatia de a suporta costurile de transport si demontaj. 

Produsele trebuie returnate in starea de produs nou, fara deteriorari, pete, urme de uzura, zgarieturi, murdarie si insotite de toate acesoriile aferente, in ambalajul original, daca este posibil.