GARANȚII

Toate Produsele comercializate de Selin Decor beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. De asemenea, Produsele comercializate online de către Selin Decor beneficiază de garanțiile prevăzute imperativ de lege în favoarea consumatorului.

Selin Decor nu oferă nicio altă garanţie suplimentară faţă de garanţia oferită de producători pentru unele dintre Produsele comercializate.

În cazul Produselor cărora le este ataşată o garanţie, Clientul va primi la livrare un certificat de garanție cu toate informaţiile necesare referitoare la termenele și condițiile garanției.

Nu fac obiectul garantiei produsele aflate in cel puţin una din urmatoarele situatii:

Au fost depozitate sau asamblate incorect, folosite inadecvat sau in alte scopuri, alterate sau curatate prin metode proprii sau cu substante neadecvate. Garantia nu acopera uzura normala a produsului, taieturi, incendierea, deteriorarea, furtul, decolorarea produsului sau a unor parti componente in urma expunerii la soare sau o alta sursa puternica de caldura sau in urma contactului cu apa, vopsirea produsului de catre client, deteriorari ale produsului in urma unor calamitati, ruperea sau zgarierea produsului ca urmare a lovirii sale, curatarea cu substante neadecvate.

Lipsa la livrare a certificatului de garanție al Produsului trebuie semnalată în maxim 48 (patruzecișiopt) de ore de la semnarea documentului de livrare a Produselor, prin trimiterea unei sesizări la adresa de poştă electronică a Vânzătorului. Orice sesizare ulterioară nu va fi luată în considerare.

Selin Decor se obligă să transmită în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost sesizată de către Client, certificatul/certificatele de garanţie lipsă, fără încasarea unor costuri adiţionale de la Client.

Vânzătorul asigura garanția tehnică pentru produsele ce fac obiectul prezentului contract prin certificate de garanție. Garanția produselor este de 24 luni din momentul achiziționării. S.C. SELIN DECOR S.R.L. garantează calitatea produselor timp de doi ani, conform garanției, în condițiile normale de exploatare, obligându-se că în cadrul termenului de garanție, să remedieze eventualele defecte de calitate, cu excepția celor care se datorează culpei Beneficiarului.

În cazul apariției unor eventuale defecte pe perioada de garanție, Cumpărătorul va formulă reclamație în momentul sesizării acestora. Reclamația va fi însoțită de factură, aviz de expediție a mărfii, process verbal de predare-primire, certificate de garanție și codul de bare din interior ambalajului produsului la magazinul vânzătorului de unde a achiziționat mobilierul.

Remedierea defecțiunii sau înlocuirea produsului este de maxim 90 zile lucrătoare, fără costuri suplimentare pentru cumpărător.

Garanția este valabilă doar în cazul montării produselor de către subscrisă societate. În cazul în care montajul, transportul și manipularea produselor au fost efectuate de către cumpărător și produsele s-au deteriorat din culpa beneficiarului se pierde garanția acestora.

În cazul deteriorării parțiale a produselor din culpă imputabilă producătorului acesta va fi schimbat.

În cazul în care, după trecerea termenului de garanție are loc o deteriorare parțială a produsului (tapițerie, picioare, blat, uși etc.), această parte poate fi schimbată contra cost.

Acesta, în cazul în care se dorește returnarea sau repararea produsului conform indicațiilor de mai sus trebuie prezența la vânzător împreună cu factură și certificatul de garanție.

Produsele oferite respectă normele românești și internaționale de calitate conform certificatului de garanție anexat. Între mostrele expuse în magazin și/sau pe site și produsul efectiv pot apărea mici diferențe de nuanță, diferențe ce nu pot constiui motiv de retur / refuz din partea clientului.

Pentru a beneficia de garanție, Cumpărătorul trebuie să utilizeze și să întrețină corespunzător mobilierul cumpărat conform instrucțiunilor de întreținere și folosire.

Vânzătorul nu răspunde de problemele apărute datorită nerespectării instrucțiunilor de întreținere a mobilierului. Schița aferentă produsului se regăsește în ambalajul fiecărui produs, această fiind dovadă a dimensiunilor și modelului dorit. Totodată pe site-ul societății se găsesc toate informațiile privind dimensiunile acestora, schițele de montaj cât și înregistrări video cu etapele de montare și manipulare.

GARANȚIE

SC SELIN DECOR SRL, (cu sediul injudețul Ilfov, Popesti-Leordeni, str. Pavel Ceamur, nr.9, CONSTRUCTIA C3-BIROURI + ANEXE, PARTER, BIROUL NR.1, LOT I, SUPRAFATA DE 193 MP, avand cod de identificare fiscala RO 38035251, fiind inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/4049/2017), denumita in continuare “Furnizor”) este garantat pe perioada menţionată în prezentul certificat de garanţie. Perioada luată în calcul începe de la data semnării Formularului de primire a produsului de către cumpărător, denumit în continuare Beneficiar.

MOBILA

Garanție 2 ani

Acest certificat oferă garanţie pentru toate părţile componente ale mobilierului, excepţie făcând produsele/componentele garantate direct de către producătorii acestora.

Acest certificat de garanţie nu se referă la, nu modifică şi nu înlocuieşte garanţia oferită de aceşti producători.

Pentru persoane juridice, garantia este de 1 an, daca produsul a fost folosit in scop rezidential. Nu se acorda garantie pentru persoane juridice care folosesc produsele pentru comercializare (revânzare) sau pentru a fi utilizate în locuri publice.

 1. Mobilierul are garantie 2 ani, in situatia respectarii conditiilor de transport, manipulare, depozitare si exploatare. Termenul de garantie incepe de la data vanzarii produsului.
 2. In cadrul termenului de garantie se asigura remedierea gratuita a defectelor aparute si reclamate de Beneficiar sau inlocuirea produsului cu altul similar
 3. Garantia nu se acorda produselor depozitate, asamblate sau instalate incorect, folosite inadecvat sau in alte scopuri, alterate sau curatate prin metode improprii sau cu substante neadecvate.
 4. Garantia nu se acorda daca produsul a fost depozitat in aer liber sau in mediu coroziv sau daca acesta nu a fost folosit pentru uz casnic (daca nu se specifica altfel).
 5. Garantia nu acopera uzura normala a produsului, taieturile, zgarieturile sau orice alta forma de deteriorare accidentala sau cauzata de impact.

Garanţia se aplică pentru:

 1. defecte de fabricaţie/ execuţie;
 2. defecte ale materialelor;
  3. defectele de proiectare.

Garanţia nu acoperă defectele determinate de:

 1. utilizarea defectuoasă a mobilierului;
 2. tăiere;
 3. zgâriere;
 4. depozitare/ aşezare pe suprafeţe cu diferenţe de nivel;
 5. păstrarea sau utilizarea în umezeală sau igrasie;
 6. păstrarea în medii cu rozătoare sau alţi dăunători;
 7. îngrijirea şi întreţinerea necorespunzătoare a mobilierului:
 • curăţare cu substanţe şi materiale neadecvate;
 • punerea în contact cu obiecte fierbinţi/ murdare;
 • expunerea directă în razele solare puternice sau lumina;
 • incandescență puternică;
 • păstrarea umezelii pe suprafaţa mobilierului;
 • expunerea mobilierului la căldură excesivă;
 1. modificări aduse mobilierului de terţe părţi, altele decât cele realizate de către

producătorul acestora;

 1. modificări apărute ca urmare a trecerii timpului sau a utilizării normale a mobilierului; 10. factori externi exepționali (inundaţii, incendii, cutremure etc).

Nu sunt considerate defecte de fabricaţie diferenţele de nuanţe sau de textură ale materialelor naturale precum lemnul masiv, furnir etc.
Spargerea sau fisurarea produselor/componentelor casante (sticlă, materiale ceramice, ertc.) și zgârierea produselor după recepție sunt riscuri asumate integral de către Beneficiar și nu fac obiectul prezentei Garanții.

Condiții de acordare a garanției

Atenţie!
În mod deosebit se va avea grijă că mobilierul de bucătărie / baie să nu fie expus pe perioade lungi la umezeală / umiditate / aburi sau căldură excesivă.

In cazul in care produsele sunt returnate catre Furnizor, produsele trebuie ambalate de catre Beneficiar in mod corespunzator, folosind ambalaje de tipul celor cu care au fost livrate. Nu se cere ambalajul original, dar produsele trebuie ferite de orice defectiune pe durata manipularii si transportului.

Pentru a beneficia de garanţie, Beneficiarul trebuie să notifice în scris Furnizorul, pe adresa de email contact@selindecor.ro  sau la sediul acestuia, să prezinte dovada plăţii şi prezentul certificat de garanţie și să specifice defectele constatate. Beneficiarul va permite accesul reprezentantului Furnizorului pentru a face constatările. Furnizorul va face toate eforturile pentru a asigura satisfacţia Beneficiarului prin soluţionarea cât mai rapidă a solicitării acestuia, atâta timp cât se vor îndeplini toate condiţiile specificate mai sus. Termenul de soluționare se va estima în funcţie de daunele constatate (reparație sau înlocuire).

Furnizorul este exonerat de orice răspundere în cazul în care Beneficiarul nu anunţă în timp util defecţiunea apărută sau în cazul în care intervine cu reparaţii proprii asupra unei defecţiuni apărute.

Beneficiarul va avea aşteptări rezonabile în ceea ce priveşte caracteristicile, durabilitatea și durata de viață a produselor achiziționate de la Furnizor.

Depozitare: Mobilierul trebuie depozitat in spatii protejate, inchise si aerisite. Termenul maxim de depozitare in ambalaj (carton sau folie de plastic) este de 2 luni.

Este interzisa folosirea sau pastrarea mobilierului in medii umede sau la temperaturi sub 0 grade Celsius, precum si in medii cu variatii de temperatura.

Este interzisa scoaterea ambalajelor folosind obiecte taioase sau dure.

Pierderea garanției:

 • Neprezentarea facturii / chitantei / bonului fiscal împreună cu certificatul de garantie semnat;
 • Nerespectarea de catre Beneficiar a conditiilor de transport / manipulare / depozitare / instalare precizate anterior;
 • Incredintarea produsului spre a fi remediat de către firme/persoane altele decât cele agreate de Furnizor;
 • Desigilarea și/sau montarea produsului de catre persoane necalificate/neautorizate;
 • Constatarea de catre persoanele autorizate de Furnizorului a faptului ca defectul reclamat este din vina Beneficiarului (urme de lovituri, sparturi sau alte urme cauzate de utilizare/intretinere defectuoasă).

MOBILIER DE BAIE

Garanție 2 ani

Acest certificat oferă garanţie pentru toate părţile componente ale mobilierului, excepţie făcând produsele/componentele garantate direct de către producătorii acestora.
Acest certificat de garanţie nu se referă la, nu modifică şi nu înlocuieşte garanţia oferită de aceşti producători.

Pentru persoane juridice, garantia este de 1 an, daca produsul a fost folosit in scop rezidential. Nu se acorda garantie pentru persoane juridice care folosesc produsele pentru comercializare (revânzare) sau pentru a fi utilizate în locuri publice.

 1. Mobilierul are garantie 2 ani, in situatia respectarii conditiilor de transport, manipulare, depozitare si exploatare. Termenul de garantie incepe de la data vanzarii produsului.
 2. In cadrul termenului de garantie se asigura remedierea gratuita a defectelor aparute si reclamate de Beneficiar sau inlocuirea produsului cu altul similar
 3. Garantia nu se acorda produselor depozitate, asamblate sau instalate incorect, folosite inadecvat sau in alte scopuri, alterate sau curatate prin metode improprii sau cu substante neadecvate.
 4. Garantia nu se acorda daca produsul a fost depozitat in aer liber sau in mediu coroziv sau daca acesta nu a fost folosit pentru uz casnic (daca nu se specifica altfel).
 5. Garantia nu acopera uzura normala a produsului, taieturile, zgarieturile sau orice alta forma de deteriorare accidentala sau cauzata de impact.

Garanţia se aplică pentru:

 1. defecte de fabricaţie/ execuţie;
 2. defecte ale materialelor;
  3. defectele de proiectare.

Garanţia nu acoperă defectele determinate de:

 1. utilizarea defectuoasă a mobilierului;
 2. tăiere;
 3. zgâriere;
 4. depozitare/ aşezare pe suprafeţe cu diferenţe de nivel;
 5. păstrarea sau utilizarea în umezeală sau igrasie;
 6. păstrarea în medii cu rozătoare sau alţi dăunători;
 7. îngrijirea şi întreţinerea necorespunzătoare a mobilierului:
 • curăţare cu substanţe şi materiale neadecvate;
 • punerea în contact cu obiecte fierbinţi/ murdare;
 • expunerea directă în razele solare puternice sau lumina;
 • incandescentă puternică;
 • păstrarea umezelii pe suprafaţa mobilierului;
 • expunerea mobilierului la căldură excesivă;
 1. modificări aduse mobilierului de terţe părţi, altele decât cele realizate de către

producătorul acestora;

 1. modificări apărute ca urmare a trecerii timpului sau a utilizării normale a mobilierului; 10. factori externi exepționali (inundaţii, incendii, cutremure etc).

Nu sunt considerate defecte de fabricaţie diferenţele de nuanţe sau de textură ale materialelor naturale precum lemnul masiv, furnir etc.
Spargerea sau fisurarea produselor/componentelor casante (sticlă, materiale ceramice, ertc.) și zgârierea produselor după recepție sunt riscuri asumate integral de către Beneficiar și nu fac obiectul prezentei Garanții.

Instructiuni de utilizare si ingrijire

Mobilierul se va monta suspendat sau pe picioare, in functie de model, conform instructiunilor de montaj.
ATENTIE: Se va respecta distanta minima de 50 cm fata de cada/cabina de dus pentru a preveni udarea mobilierului.

Se aseaza lavoarul pe mobilier, dupa ce in prealabil s-au dat cateva puncte de silicon pe muchiile lateralelor mobilierului. Pentru etanseizare obligatoriu se siliconeaza muchia de la perete a lavoarului.

Corpurile de mobilier pentru baie au fost special concepute pentru a fi folosite in condițiile din băi. Totusi, evitati expunerea excesivă a mobilierului la umiditate sau abur. Se va asigura aerisirea si ventilarea mecanica a baii, iar mobilierul nu se va amplasa in apropierea dusului sau a cazii.

Urmele de lichide trebuie sterse imediat pentru a impiedica penetrarea acestora. Defectele aparute ca urmare a udarii mobilierului nu sunt acoperite de garantie. Mobilierul se curata folosind o carpa moale, inmuiata in apa sau in detergent non-abraziv, dupa care se sterge imediat cu o carpa uscata. Este interzisa folosirea produselor de curatare care contin solventi chimici sau alcool.

Depozitare: Mobilierul trebuie depozitat in spatii protejate, inchise si aerisite. Termenul maxim de depozitare in ambalaj (carton sau folie de plastic) este de 2 luni.

Este interzisa folosirea sau pastrarea mobilierului in medii umede sau la temperaturi sub 0 grade Celsius, precum si in medii cu variatii de temperatura.

Este interzisa dezambalarea folosind obiecte taioase sau dure.

Pierderea garanției:

 • Neprezentarea facturii/chitantei/bonului fiscal împreună cu certificatul de garantie semnat;
 • Nerespectarea de catre Beneficiar a conditiilor de transport/manipulare/depozitare/instalare precizate anterior;
 • Incredintarea produsului spre a fi remediat de către firme/persoane altele decât cele agreate de Furnizor;
 • Desigilarea și/sau montarea produsului de catre persoane necalificate/neautorizate;
 • Constatarea de catre persoanele autorizate de Furnizorului a faptului ca defectul reclamat este din vina Beneficiarului (urme de lovituri, sparturi sau alte urme cauzate de utilizare/intretinere defectuoasă).